Fuhlen L411 – Wired Keyboard

– Thiết kế Ergonomic, vừa tay cho người dùng GAMES

– Thiết kế chống nước với lỗ thoát thông minh

– Vòng đời phím: 20 triệu lần nhấn