Fuhlen A120G – Optical Wireless Keyboard & Mouse

  • Độ phân giải 1000DPI,
  • Khoảng cách hoạt động 10m
  • Màu sắc; Black, White
  • Kích thước bàn phím 451*123*19mm
  • Kích thước chuột 110*63*34,4mm