Phòng thí nghiệm

Trong quá trình sản xuất việc kiểm tra chất lượng sản phẩm luôn được ưu tiên hàng đầu. Các thông số cần đo các bộ phận của sản phẩm được thực hiện nhiều lần để kiểm soát độ tin cậy và tính nhất quán của chất lượng sản phẩm. Phòng thí nghiệm FUHLEN đã thiết lập một bộ máy móc và thiết bị thí nghiệm hoàn chỉnh để cung cấp sự đảm bảo vững chắc cho việc tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và có độ chính xác cao.