Tự động hóa khuôn mẫu

Zhuhai Langguan Precision Mold Co., Ltd., một công ty con của G.Tech Technology, đã thực hiện thành công quá trình tự động hóa khuôn vào năm 2015. Việc thực hiện dự án này giúp cho FUHLEN kiểm soát được vòng đời của khuôn 100%; Công nghệ tích hợp 4CP và công nghệ điện toán đám mây được áp dụng để hiện thực hóa thiết kế đồng bộ và vận hành song song; Chu kỳ phát triển khuôn được rút ngắn còn 45 ngày và tỷ lệ chính xác của khuôn được tăng lên 98%, giúp giảm các hoạt động lặp đi lặp lại và không hiệu quả, rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm, giảm chi phí vận hành, cải thiện hiệu quả, tăng giá trị gia tăng của sản phẩm và hiện thực hóa thông tin, mạng và quản lý. Năng động, đồng bộ, cải thiện đáng kể việc giám sát và quản lý toàn bộ quá trình đối với vòng đời của khuôn, có tác dụng rất rõ ràng đối với tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, sản xuất xanh, giảm phát thải các-bon và cải thiện đáng kể khả năng cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp.

 

Máy làm khuôn được cơ giới hóa và tự động hóa