Tự động hóa sản xuất

FUHLEN đã áp dụng hệ thống sản xuất thông minh FAPP, giúp tiết kiệm hơn 85% chi phí lao động so với dây chuyền sản xuất thủ công ban đầu và nâng cao hiệu quả. tăng hơn 10 lần. Sai số độ chính xác ăn khớp của từng phím và lỗ khóa được kiểm soát trong phạm vi 2 micron, hoàn toàn tránh được sai sót và hư hỏng khi lắp ráp thủ công truyền thống. So với phương pháp lắp ráp thông thường, độ chính xác được cải thiện hơn 10 lần và tỷ lệ sai số lắp ráp giảm xuống 100%. 1 / 10.000, để chất lượng của các lô sản phẩm khác nhau duy trì mức độ nhất quán cao, để mỗi người dùng có thể có trải nghiệm chất lượng cao.

Cơ giới hóa, tự đông hóa sản xuất