PLATE ALUMINIUM CHO FUHLEN H75S

  • Vật liệu: Anodized Aluminum – 2mm
  • Màu sắc: Silver
  • Kích thước: Phù hợp cho Fuhlen H75s
  • Hỗ trợ: Plate mounted Stabilizers

Giá sản phẩm: 350.000đ